top of page

เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุทันใจ ณ วัดสันเวียงใหม่

วันพุธที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลบ้านสาง นำโดย ท่านนายกทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 2 เขต เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุทันใจ ณ วัดสันเวียงใหม่ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


Comments


bottom of page