top of page

เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านสาง กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) และบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง

Kommentare


bottom of page