top of page

เข้าร่วมประชุมสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมในพื้นที่ เพื่อพัฒนาความพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน อปท.

วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลบ้านสาง นำโดย นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านสาง ได้เข้าร่วมประชุมสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมในพื้นที่ เพื่อพัฒนาความพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน อปท.(กำกับติดตามการดำเนินงาน กปท.ครั้งที่ 1 ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม zoom ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง


Comments


bottom of page