top of page

เข้าร่วมพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เวลา 17.00 น. นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล และประชาชนจิตอาสาฯ ในพื้นที่ตำบลบ้านสาง เข้าร่วมพิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 25567 ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี


Comments


bottom of page