top of page

เตรียมความพร้อมแนวทางในการป้องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โควิด-19 พื้นที่ตำบลบ้านสาง

วันอาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสางพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสาง นำโดยนายอำนาจ ณ ลำปาง กำนันตำบลบ้านสาง นางประนอม วังคำฟู หัวหน้าสำนักปลัดและนางสาวจีรวรรณ กันทะวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข ร่วมประชุมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมแนวทางในการป้องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โควิด-19 พื้นที่ตำบลบ้านสาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง


Comentarios


bottom of page