top of page

เปิดจุดบริการประชาชนตำบลบ้านสาง โดยมีชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,ตำรวจชุมชนตำบลบ้านบ้านสาง,สมาชิกสภา เทศบาลตำบลบ้านสาง,อปพร. ,อสม. , และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านสาง

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสางร่วมเปิดจุดบริการประชาชนตำบลบ้านสาง โดยมีชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,ตำรวจชุมชนตำบลบ้านบ้านสาง,สมาชิกสภา เทศบาลตำบลบ้านสาง,อปพร. ,อสม. , และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านสาง ร่วมจุดบริการประชาชน ณ หน้าเทศบาลตำบลบ้านสางหลังเก่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสาง


Comments


bottom of page