top of page

เปิดโครงการพัฒนาดอยบุษราคัม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาดอยบุษราคัม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้โครงการพัฒนาดอยบุษราคัม โดยการอบรมให้ความรู้บุคลากรในชุมชน จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านสางและมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลบ้านสางเข้าร่วมอบรม ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านสันเวียงใหม่


Kommentare


bottom of page