top of page

เปิดโครงการร้านชำปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาง

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2567 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดโครงการร้านชำปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาง เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ประกอบการร้านขายของชำ และให้ประชาชนมีความรู้ในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ โดยมี อสม. ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านสาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


コメント


bottom of page