top of page

เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมการทำไม้กวาดดอกหญ้า

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมการทำไม้กวาดดอกหญ้า เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพของผู้สูงอายุ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุหมู่บ้านละ 5 คน รวม 45 คน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 20,000 บาท ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง (หลังเก่า)


Comments


bottom of page