top of page

เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่​ หมู่ที่ 2 , 5 , 6 ,8

วันจันทร์​ที่ 7​ มีนาคม 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ งานสาธารณสุขและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่​ หมู่ที่ 2 บ้านสางเหนือ หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าค่าง หมู่ที่ 6 บ้านงิ้วใต้และหมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก​ จำนวน​ 5​ หลัง


Commenti


bottom of page