top of page

เยี่ยมชมบูธวันคณะกรรมการหมู่บ้านของตำบลบ้านสาง

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567 นายทรงธิศักดิ์ ทิพยคำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง เยี่ยมชมบูธวันคณะกรรมการหมู่บ้านของตำบลบ้านสาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะกรรมการฯ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา


Comments


bottom of page