top of page

แก้ไขปัญหาน้ำไหลไม่ทันทำให้น้ำท่วมขังในนาข้าว โดยเปลี่ยนท่อระบายน้ำ

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายเนียม โคแพร่ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายสอน ไชยเลิศ ประธานสภาเทศบาลฯ นายสมบูรณ์ พันธ์ปัญญา รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานกองช่างเทศบาลตำบลบ้านสาง นำรถแบคโฮ ดำเนินการวางท่อระบายน้ำสายต้นแก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไหลไม่ทันทำให้น้ำท่วมขังในนาข้าว โดยเปลี่ยนท่อระบายน้ำ บริเวณพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7บ้านงิ้วเหนือและหมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก


Коментарі


bottom of page