top of page

แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ให้แก่พี่น้องประชาชนหมู่ที่ 9 บ้านม่อนแก้ว

วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ให้แก่พี่น้องประชาชนหมู่ที่ 9 บ้านม่อนแก้ว ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยนำน้ำใส่ถังไว้เป็นจุดเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค


Comments


bottom of page