top of page

แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา

วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น . นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ตั้งแต่ลานข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยาตลอดเส้นทางถนนท่ากว๊าน ถึงศาลหลักเมืองพะเยา ให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


コメント


bottom of page