top of page

แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลบ้านสาง ณ หน้าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฝั่งทิศตะวันตก

วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต้อนรับนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและนางสาวธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมการสร้างขัวแตะเป็นจุดเช็คอินตำบลบ้านสาง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลบ้านสาง ณ หน้าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฝั่งทิศตะวันตก สวนสุขภาพบ้านสันเวียงใหม่


Comments


bottom of page