top of page

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจรสายหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 8

วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ร่วมกับพนักงานกองช่างดำเนินการวัดความยาวถนน เพื่อรองรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจรสายหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 8


Σχόλια


bottom of page