top of page

โครงการค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านสาง

วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2567 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดโครงการค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านสาง โดยมี อสม. ประชาชนพื้นที่ตำบลบ้านสาง เข้าร่วมโครงการฯ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่


Comments


bottom of page