top of page

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายสมพิศ หวานใจ นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง นายประยุทธ คำสุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 พี่น้องประชาชนหมู่ที่ 5 ช่วยกันซ่อมแซมบ้าน นางสาวดอกอ้อ ชำนาญยา หมู่ที่ 5 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา งบประมาณ 30,000 บาท ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2566

Comments


bottom of page