top of page

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ณ อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านม่อนแก้ว

Comments


bottom of page