top of page

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านงิ้วเหนือหมู่ที่ 7

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านงิ้วเหนือหมู่ที่ 7

Comments


bottom of page