top of page

โครงการสุขภาพดีเริ่มต้นที่เรา ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ ประจำปี 2566

วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดโครงการสุขภาพดีเริ่มต้นที่เรา ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของนักเรียนในโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ ลดจำนวนนักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์และต่ำกว่าเกณฑ์ โดยเทียบจากเกณฑ์ของกรมอนามัย ให้ความรู้กับนักเรียนในการรับประทานอาหารและเลือกรับประทานขนมต่าง ๆ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านสาง จำนวน 15,000 บาท โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่


Comentarios


bottom of page