top of page

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านสาง

วันพุธ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2567 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านสาง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา จำนวน 20,000 บาท โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่และโรงเรียนบ้านสาง เข้าร่วมโครงการฯ ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง


Comments


bottom of page