top of page

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 วัดศรีบุญเรือง (บ้านสางใต้)

วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 วัดศรีบุญเรือง (บ้านสางใต้)

Comments


bottom of page