top of page

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านสางเหนือ

วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ พันธ์ปัญญา รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านสางเหนือ

Comments


bottom of page