top of page

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลบ้านสาง

วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลบ้านสาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร หรือผู้นำชุมชน ได้เข้าถึงสิทธิและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกที่พึงได้รับตามสิทธิ โดยมีกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล อสม. เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง


Comments


bottom of page