top of page

ได้ทำการขึ้นแปลงปลูกปอเทืองในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสาง ณ กว๊านพะเยาฝั่งทิศตะวันตก

วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายสมพิศ หวานใจ นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายสอน ไชยเลิศ ประธานสภาฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานกองช่าง นำเครื่องจักรกล(รถแบคโฮ) ขุดวางท่อระบายน้ำในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 3 บ้านสันเวียงใหม่ และได้ทำการขึ้นแปลงปลูกปอเทืองในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสาง ณ กว๊านพะเยาฝั่งทิศตะวันตก


Comments


bottom of page