top of page

ได้เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้

วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา นายธัญวิชญ์ ชอบบุญ ปลัดอำเภอเมืองพะเยา ได้เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ โดยได้มอบถุงยังชีพให้ ในพื้นที่ของตำบลบ้านสาง ได้รับการต้อนรับจาก นายอำนาจ ณ ลำปาง กำนันตำบลบ้านสาง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสาง คณะเทศบาลตำบลบ้านสาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้コメント


bottom of page