top of page

(MOU) เพื่อจัดระบบบริหาร การปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา

วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง บันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อจัดระบบบริหาร การปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชในท้องถิ่น ระหว่าง สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา ร่วมกับ (MOU) เทศบาลตำบลบ้านสาง โดยมี พันตำรวจเอกอภิรักษ์ นักไร่ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง


Comments


bottom of page