top of page

ดำเนินการขุดลอกลำเหมืองให้ลึกกว่าเดิม สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้

วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายประหยัด มีเชื้อ ผู้อำนวยการกองช่าง นำรถแบคโฮ ดำเนินการขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ 8 บ้านสันบัวบก ลำเหมืองเดิมตี้นเขิน เนื่องจากช่วงนี้มีพายุและฝนตกหนัก น้ำล้นลำเหมืองทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนได้รับความเสียหาย กองช่างจึงได้ดำเนินการขุดลอกลำเหมืองให้ลึกกว่าเดิม สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้

Comments


bottom of page