top of page

โครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญ "กว๊านพะเยา" จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2567

วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. กรมประมงจังหวัดพะเยา กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสำคัญ "กว๊านพะเยา" จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ กว๊านพะเยาฝั่งทิศตะวันตก บริเวณอาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง ท่านอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง กำนันตำบลบ้านสาง ผู้แทนชาวประมงพื้นบ้านตำบลบ้านสาง ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ กลุ่มประมงพื้นบ้านและประชาชนพื้นที่ตำบลบ้านสาง เข้าร่วมโครงการฯ


Comments


bottom of page